הפזורה - קווים כלליים

הפזורה - קווים כלליים מאת מ . שטרן א . התפשטותה של הפזורה והיקפה הפזורה היא מסימני ההיכר של האומה היהודית במשך כל תקופת בית שני . שרשיה נעוצים עוד בתקופת בית ראשון ( כמו במצרים , ( וגולת בבל המשיכה להתקיים בהיקף נרחב גם לאחר העליות הגדולות בדורות של שיבת ציון . בתקופת השלטון הפרסי , המוקדוני יווני והרומי חלה התפשטות נוספת של האומה היהודית , שהגיעה לממדים מרשימים ביותר כבר במאות השנייה והראשונה לפםה '' נ . התפשטות זו באה בחלקה כתוצאה מהגירה מיהודה עצמה בתקופה ההלניסטית . כבר בדורות שקדמו לגזירות אנטיוכוס אפיפאנס הגיעה , כנראה , ארץ יהודה למצב של התפוצצות אוכלוסין . הדבר הביא להיאחזות יהודית בחלקים שונים של ארץ ישראל עצמה ולירידה למצרים , שנהנתה מפיתוח  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי