המאבק הפוליטי בין הפרושים לצדוקים בתקופה החשמונאית

המאבק הפוליטי בין הפרושים לצדוקים בתקופה החשמונאית ישראל ? b לוין מאורעות שנות השבעים והשישים של המאה השנייה לפסה"נ גרמו שינויים מרחיקי לכת בחברה הישראלית . תהליך ההתייוונות , שהתגבש כבר במאה הקודמת , הגיע לשיאו עם הרפורמה של יסון והביא בעקבותיו את הרדיפות בימי כהונתו של מנלאוס . הסכסוכים שנבעו מהתפתחויות אלה זיעזעו — הן מבפנים והן מבחוץ — את החברה הישראלית מיסודה . הטראומה של אירועי שנים אלה היתה עמוקה ביותר והולידה תגובות ושינויים חברתיים שטרם היו כמותם בתקופת בית שני . ההתקוממות העממית בהנהגתה של משפחת מתתיהו היתה חידוש עצום . במשך ארבע מאות שנה לא הסתבכו היהודים שישבו בארצם אף פעם בפעילות מרדנית כלשהי . משקיפים יווניים , שתיארו את החברה הישראלית כראשית העידן ההלניסטי ראו את היהודים כפילוסופים של המזרח , החיים במסגרת לאומית דתית אוטופית הרחק מן המערבולת הפוליטית ההלניסטית ' . כתביהם של היהודים מן התקופה הפרסית חסרים כל שאיפות פוליטיות לעצמאות , ובאחדים מהם אף אמנם , לא זכיתי ללמוד במחיצתו של פרוס' שליט . אך אין אדם העוסק בתולדות עם ישראל בסוף תקופת בית שני שאינו מושפע עמוקות מכתביו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי