גזירות אנטיוכוס ובעיותיהן

גזירות אנטיוכוס ובעיותיהן א' צ'ריקובר רדיפת הדת היהודית הידועה בשם "גזירות אנטיובוס" היא חידה בעיני חוקרי זמננו . מה גרם לו למלך יוני זה , אדם שגדל וחונך באווירה של סבלנות דתית שהיא כה אפיינית לגבי התרבות היונית רומית , שיצא בחיל ובכוח נגד תורת משה' שיחליף את פולחן ה' בירושלים בפולחנו של זיווס האולימפי , יאסור את ברית המילה , את שמירת השבת ואת שאר מנהגי ישראל , כאילו היו אלה מנהגים של עם פושע ומושחת ? מניין "חשכת ימי הכינים" זו תחת שמשה הבהיר של תרבות יון הנאורה ? נסיונות רבים נעשו לבאר את נימוקי הגזירות ומגמותיהן , ועלינו להכירם לפני שנעבור לתיאור המאורעות ולפני שנבקש גם אנו דרך לפתרון . אפשר לסכם את תוצאות המחקר בשאלה זו בחמישה סעיפים שכל אחד מהם משקף שיטת באור מסויימת , אולם עלי להקדים שחלוקה זו היא םכימתית במקצת , היות ולמעשה משמשות כל השיטות בערבוביה והדרך האהובה ביותר על החוקרים היא הדרך הסינקרטיםטית . 1 ( 1 ) בראש וראשונה נעמוד על השיטה הקושרת את גזירות אנטיוכוס באפיו של המלך . אמנם , אין מי שיראה באפיו של אנטיוכום את הסיבה היחידה לגזירה ! אולם כמעט כל החוקרים מדגישים אותם הקווי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי