יהדות ויוונות בארץ־ישראל במאות השלישית והשנייה לפנה"ס

יהדות ויוונות בארץ ישראל במאות השלישית והשנייה לפנה"ס מנחם שטרן הקשרים שבין ארץ ישראל ליוונים קדמו הרבה לתקופה ההלניסטית ואנו יכולים להתחקות אחריהם החל מהתקופה המיקנית ועד לסוף ימי השלטון הפרסי . הם מצאו להם ביטוי ביחסי מסחר נרחבים , במציאותם של כלי יצוא יווניים , בהופעתם של אנשי צבא יווניים שכירים באזור ובתפקיד שמילאו במערכות המלחמה השונות , בעיקר בתקופת המאבק הממושך שבין פרס למצרים המתמרדת , ובהשפעה שהיתר , ליוונים על האומנות והחיים בערי החוף הפויניקיות בהמשך התקופה הפרסית . פה ושם במזרח הקרוב קמו תחנות מסחריות יווניות , כגון באל מינה שליד שפך האורונטס או בתל סוקאס שבין לאודיקיאה ובין טריפולי ( המאה השביעית והשישית לפנה"ם . ( במצד חשביה ( דרומה מיבנה ים ) נתגלו הרבה כלים יווניים ומקובל על החוקרים שבמקום התגוררו אנשי צבא יווניים בסוף המאה השביעית לפנה"ס . כלי יבוא יווניים נחשפו בחלקים שונים של ארץ ישראל ובמשך הזמן בולטים כאן בעיקר כלים אטיים , שחורי הדמות ואדומי הדמות , ואפשר לציין שתהליך הפיכתו של השוק הארץ ישראלי מבחינה זו למונופול אתונאי מגיע לשיאו במאה החמישית לפנה"ס . גם מטבעות א...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי