מרד החשמונאים בהיסטוריוגראפיה המודרנית

מרד החשמונאים בהיסטוריוגראפיה המודרנית יהושע אפרון א . נקודת מוצא ועדויות עיקריות סביב עלילות החשמונאים רגשו גלים של פולמוס נוקב מאן נתגעשה הסופה הגורלית ועדיין לא נדם כליל שאונם . התמודדות רעיונית נתלוותה להתגוששות צבאית ומדינית . לא רק נכסי מטה , אלא גם ערכי מעלה הוטלו על כפות המאזניים . הדגל של תורת ישראל הונף מול תפארתה ועוצמתה של תרבות יוון , הגאיונה והמושלת בכיפה . התנערות עממית עזה גרפה מתקוממים להתייצב כנגד הנחשול השוצף של טמיעה , למגר את שלטונם הכפוי של המתייוונים ולקעקע את הצמרת הבוגדנית . בני כפרים ועיירות גלשו מהררי יהודה , מתנדבים אלמוניים גתו מהגיאיות , לקרוע את גזירות השמד , לגונן על חירותם ועל עצמיותם , להציל את נחלתם מכף עושקים ואת קודשיהם המחוללים מן החדלון . ענווי ארץ , תמימי דרך , דבקו ביעודי אבותיהם , נזדעקו למלחמת מצווה , הסתערו על מעוזיה של מלכות הזדון , חרף המעל של כוהניהם והכחש של אחיהם הסוררים . בזעפם פרצו לנתוץ במות טמאות , לנפץ את גילולי האלילות ולטאטא את טקסיה מאדמתם . חסידות קנאית יקדה בלבבות והלהיבה את הלוחמים בנתיב יסורים וקרבנות לקראת התשועה המיוחלת .  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי