שאלת הפריודיזציה של ימי בית שני ותקופת המשנה והתלמוד בתולדות ישראל

שאלת הפריודיזציה של ימי בית שני ותקופת המשנה והתלמוד בתולדות ישראל משה דוד הר הבעיה של היסוד המאחד , הדבר המעמיד , את תולדותיה של האומה 1 מעסיקה את ההיסטוריונים זה דורות רבים . אולם בצד בעיית הגדרתו של המשותף לכל תולדות ישראל , קיימת גם שאלת הפריודיזציה שלהן — חלוקתן לתקופות . בנאז' חילק את תולדות ישראל מישו ואילך , שלהן הקדיש חיבור גדול , לשלוש תקופות : א . עד חורבן בית שני . ב . מן החורבן ועד המאה הח . ' ג . מן המאה הח' ואילך . ר' נחמן קרוכמל תיאר את 'מועדי עם עולם' כלהלן : א . מועד ראשון : . 1 מועד הצמיחה והגידול עד מות משה . . 2 מועד המפעל והשלמות מכניסת ישראל לכנען עד מות שלמה . . 3 מועד הירידה והכליון עד הריגת גדליהו . ב . מועד שני : . 1 מועד הצמיחה והגידול עד כיבושי אלכסנדר הגדול . . 2 מועד העוז והתפארת מכיכושי אלכסנדר עד מות אלכסנדרה החשמונאית . . 3 מועד הירידה , מועד נפילת פלאים , עד דיכויו של מרד בר כוכבא . ג . מועד שלישי :  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי