ביבליוגרפיה וקיצורים

ביבליוגרפיה וקיצורים מקורות ארכיוניים Archiwum G 16 wny Akt Dawnych ( AGAD ) , Warsaw Ksiegi Kancellarskie 115 Archiwum Skarbu Koronnego ( ASK ) 71 / 13 ( 1662 ) , 65 / 46 ( 1667 ) Archiwum Potockich z Lancuta 168 ( HM 366 ) : RM Biblioteka Czartoryskich ( BC ) , Cracow 4111 , 4114 , 4117 , 4121 , 4125 , 4127 , 4131 , 5758 , 5775 , 5778 , 5782 , 2465 , 2532 , 2702 , 3822 , 4047 , 4067 , 4075 , 4078 , 4079 , 4080 , 4085 , 5929 , 5931 , 5935 , 5939 , 5948 , 5951 , 5965 , 5987 5788 , 5796 , 5825 , 5843 , 5865 , 5870 , 5871 , 5881 , 5891 , 5905 , 5913 , Ewidencja ( EW ) 40 , 41 , 80 , 86 , 87 , 176 , 179 , 256 , 525 , 1509 Gospodarcze ( GOSP ) 306 , 308 , 1566 Fonds 33 , 40 , 254 Central State Historical Archives of Ukraine ( CSHAU ) , Kiev , J 7 ' &/ T Vernadsky Library of the Ukrainian Academy of Sciences , Kiev יהודית , כת " י , Or 178 הלל בעל שם ; ספר החשק בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים , Heb 8 ° 5979 כת"י רוטשילד , כתבים חסידיים , £ 20473 כת"י אוקספורד , בודליאנה , 2190 יעק...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי