פרק שנים־עשר מן הבעש"ט ההיסטורי לבעש"ט כדגם

פרק שנים עשר מן הבעש"ט ההיסטורי לבעש " ט כדגם דמותו של הבעל שם טוב בדורות הראשונים של חב"ד דמותו של הבעש " ט , כפי שהוצגה בספר זה - אדם שהשתלב במוסדות , בדוקטרינות ובנורמות ההתנהגות של זמנו , סייע בהנצחתם אך גם פיתח אותם - אינה תואמת את המכנה המשותף של רוב הצגות הבעש " ט . כמעט כל התיאורים המקובלים - ואין זה משנה אם ציירו את הבעש " ט באור חיובי או שלילי , אם ייחסו לו פעילות דתית או חברתית , אם ראו בו בור ועם הארץ או הוגה מעמיק - הציגו את הבעש"ט כמהפכן דתי אשר ייסד דבר חדש , כמעט חסר תקדים : קונסטלציות דוקטרינריות ומוסדיות שהתמזגו במהרה לכלל תנועה חדשה , היא תנועת החסידות . הדגשה זו על דמותו של הבעש " ט כמחדש ארגוני מחייבת , במידה רבה , להשליך עליו אמונות ומוסדות מאוחרים יותר . דוגמה מצוינת לכך היא דמות הבעש"ט כפי שהתגבשה סביב חצר חסידות לובביץ , ' דהיינו : חב " ד , בשעת חילופי הדורות בחסידות זו - מן הצדיק הראשון , ר' שניאור זלמן מליאדי , לבנו יורשו , ר' דב בער ( או דובעח מלובביץ . ' מן המפורסמות היא - ועדות לכך תולדותיהן של הנצרות ושל האםלאם - שככול שתנועה דתית מתפתחת , מתמסדת , מתרחבת...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי