פרק עשירי אור מן הארכיונים

פרק עשירי אור מן הארכיונים חוקרים יהודים נטו לראות בבעש " ט , בחסידות ובמקורות הקשורים להם תופעות יהודיות פנימיות מובהקות , שצמחו מתוך מסורת שכל כולה יהודית . יתר על כן , עיקר תשומת הלב ניתן להגותו של הבעש " ט ולפעולותיו , בלי התייחסות של ממש למסגרת הפיסית , החברתית והכלכלית שבתוכה בוודאי התהוו והתגבשו . גישה זו חסרה מימד מסוים . גם אילו היה הבעש " ט מבודד מענייני העולם שמסביב , הרי עובדות חיים שונות במקומות מגוריו בוודאי עיצבו הרבה צדדים בחייו . ברם ברור שהבעש " ט לא היה מבודד כלל . בתוקף תפקידו כבעל שם היה עליו לעסוק בבעיות האישיות של האנשים שבקרבם חי . על פי האיגרות שכתב והמסורות שנשתמרו עליו מצטייר הבעש " ט הן כמעורב בעניינים שעמדו על סדר היום הציבורי והן כפעיל במתן סיוע ליחידים שביקשו להחלים ממחלה , לממן את חתונותיהם , לגרש שדים , לחמוק 2 מסכנה , לסור מדרכי פשע , וכדומה . הוא התערב במחלוקת בעניין פסיקת הכשרות של הרב במז ' יבוז , ' קיבל על עצמו לתמוך בעניים ואף נטל את האחריות להתערב בשמיים ( ואולי גם על הארץ ) על מנת לבטל גזרות שונות שאיימו על בטחון היהודים במקומות שונים . באיגרתו ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי