פרק תשיעי סיפורי חיים

פרק תשיעי סיפורי חיים ' שבחי הבעש"ט' אין ספק שהמקור הפורה , המעניין , המרתק , הבעייתי והמנוצל ביותר המתייחס לבעש " ט הוא ספר 'שבחי הבעש " ט . ' ספר זה , כמשתמע משמו , הוא קובץ של למעלה ממאתיים סיפורי שבח או סיפורים הביוגרפיים , שעניינם בבעש"ט ובסובבים אותו . ו על מגוון הנושאים הנידונים בספר אפשר להתרשם ממדגם מקרי של כותרות אחדות שניתנו לסיפורים במהדורות המודרניות : הרב מ' אליעזר אביו של הבעש " ט , נישואיו השניים של הבעש"ט , מעשה במוכםין ובעל ריחיים , הגילוי בפעם הראשונה , תפילת הבעש"ט ,... כיצד התקרב הרב מפולנאה אל הבעש " ט , הבעש"ט מרפא את נכדת ר' דוד מאוסטרהא , גלגול רבינו סעדיה גאון , נוסעים לשם פדיון שבויים , מעשה בכומר שהיה מכשף , מעולם לא היו אצל הבעש"ט מעות , חלומו של הבעש " ט . כמעט כל סופר או חוקר שכתב על הבעש"ט נעזר בקובץ הזה כדי לצייר את דיוקנו . שאלות המפתח שעלו בפניהם הן כדלהלן : בהתחשב בסוגיות המתודולוגיות , מה הזיקה שבין הסיפורים הללו לבין מאורעות היסטוריים ? מהו הגרעין ההיסטורי המסתתר מאחורי הסיפורים או המציאות ההיסטורית שעליה הם מצביעים ? כל חוקר בחר לו סיפורים כראות ע...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי