פרק שמיני עדויות

פרק שמיני עדויות טקסטים בני זמנו של הבעש"ט מצויים בידינו ארבעה טקסטים המזכירים את הבעש " ט ואשר נכתבו בידי מי שהכירוהו אישית . ממקורות אלה מוכח שהבעש"ט אכן היה קיים , ועולה מהם מידע על מקומו , פעילותו ואופיו ' . הראשונה בעדויות אלו היא תשובתו של ר ' מאיר מקונסטנטינוב , שהוזכרה כבר בפרק הקודם . בתשובה זו מצויים , לבד מציטוט הטקסט שנחתם על ידי הבעש " ט עצמו ושהיה נשוא התשובה , דברים של ר ' מאיר עצמו שהופנו אל הבעש " ט : אלוף ביהודה ובישראל עושה חיל , קטן וגדול שם הוא , ממציא מזור ותרף לגבר אין איל , גדול הוא בששך ושם לו ברקת וגבר בכל . ה [ חכם ] ה [ גדול , [ הרב המופלג המפורטים [!] בש [ ם ] ט [ וב , [ מו [ רנו ] ה [ רב ] ישראל , נ [ טריה ] ר [ חמנא ] ו [ פרקיה . [ ומן חבריי [ ה ] כולהו רבנן רחימי , ה [ חכם ] ה [ גדול ] המופלג מו [ רנו ] ה [ רב ] גרשון , נ [ טריה ] ר [ חמנא ] ו [ פרקיה , [ ואת אשר לא ידעום אכנם כולהם יעמדו על הברכה עליונה . אין כל ספק שישראל ממז ' יבוז , ' שאליו מכוונים דברי ר' מאיר , האיש אשר 'ממציא מזור 1 היו חוקרים שפיקפקו בעצם קיומו ההיסטורי של הבעש"ט , ביניהם : ; Wei...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי