פרק חמישי התמודדויות החיים

פרק חמישי התמודדויות החיים במהלך הדור האחרון עיצב המחקר ההיסטורי הערכה מחודשת על מקומם של היהודים ברפובליקה הפולנית הליטאית בכלל ובקהילות שבהן ישבו בפרט . הדעה שהייתה מקובלת מאז דובנוב , כאילו היהודים חיו במידה רבה בסביבה מנוכרת ועוינת , והצליחו להישרד בדוחק תוך נקיטת אסטרטגיות שונות , נדחית על ידי חוקרי דורנו . היום סבורים כי פולין לא הייתה בשביל יהודיה מקום מגורים גרידא ; היהודים השתייכו לפולין וחיו בזיקה הדוקה לתהליכים החברתיים , הכלכליים והתרבותיים שהתרחשו במדינה זו . גרשון הונדרט , מנציגיה המובהקים של הגישה החדשה , קרא לאחד מפרקי ספרו בשם 'יהודים ופולנים אחרים' ועמד על כך כי 'פולין הייתה שייכת [ ליהודי פולין ] לא פחות מאשר לשכניהם . ' ברם , אין להסיק מכאן שהיהודים היו משולבים לחלוטין בחברה , כבחברה פלורליסטית אידיאלית נוסח אמריקה . כפי שהונדרט עצמו הודה בפה מלא , גם אם היהודים לא חשו כזרים ביישוביהם ' , אין כל ספק שהיחסים בין יהודים לנוצרים היו מאופיינים בעיקר בעוינות ובמתיחות . השאלה ההיסטורית היא : כיצד התבטאה עוינות זו ביחסים שבין בני אדם כפרטים וקבוצות אנשים בזמנים מוגדרים ובמ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי