טבלה מס' ‭:1‬ משלמי מם אקציז במז'יבוז' בשנים 1743 ו־ 1744 על פי הסכומים ששולמו

א ( 0 ) אחוז מכלל משלמי המסים בשנת 1744 ( םה"כ ( 228 = אחוז מכלל משלמי גודל ההקבצה המסים בשנת 1743 בשנת 1744 ( סה " כ ( 224 = גודל ההקבצה בשנת 1743 הקבצה ( סכום ששולם , בזלוטי )  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי