פרק שלישי מדינה שוקעת?

פרק שלישי מדינה שוקעת ? מאליו מובן שמהלך חייו של הבעש"ט הושפע על ידי סביבתו הגיאו פוליטית והחברתית התרבותית הכלכלית . אף על פי כן , הבעש " ט תואר בספרות הפופולארית כמי שחייו חורגים מגבולות הזמן והמקום , ומוקדשת תשומת לב שטחית בלבד לסביבתו . כה חשוב היה ליצור זיקה בין פעילותו ומשנתו לבין תולדות הדורות שלאחריו , עד שלא פעם טושטשה זיקתו של הבעש"ט למקום ולתקופה שבהם חי ' . אומנם בספרות מחקר בעלת כיוון היסטורי יותר נעשו נםיונות למצוא קשר כלשהו בין דפוסי חייו לבין התנאים ששררו בפולין ובקהילה היהודית שם . תמונה ברורה יותר של המדינה בכללותה ושל איזור מגוריו של הבעש"ט בתוכה עשויה לסייע בידינו להתוות את הפרמטרים של קיומו וכן תתרום להבנת היקף פעילותו וטיבה . הרפובליקה של פולין-ליטא הבעש " ט חי כל ימיו ( 1760- ? 1700 ) בתקופה שבה שלט מלך אחד ברפובליקה הפולנית הליטאית - כך נקראה אז פולין - ובדוכסות סקסוניה שבגרמניה . מדובר בשני המלכים לביתוטין , אוגוסט השני ( 1732-1697 ) ואוגוסט השלישי . ( 1763-1733 ) ישיבתו של שליט מדינה זרה על כס המלוכה בפולין מסמלת היטב את העובדה , שבכל מהלך המאה השמונה עשרה הכו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי