פרק ראשון בעל שם טוב

פרק ראשון בעל שם טוב בתיאורים הביוגרפיים של ר ' ישראל בן אליעזר המוצעים במחקר מצויים פרטים אחדים המוסכמים על הכול . רוב החוקרים מסכימים שהוא חי בין השנים 1700 ו 1760 בקירוב , שמוצאו היה מן הרובד הנמוך של החברה ושברבות הזמן זכה לכינוי 'בעל שם טוב ' או בקיצור בעש " ט ( המשמע המדויק של כינוי זה נדון רבות במחקר , וראה להלן ' . ( לבעש"ט יוחסו כוחות מיסטיים מסוימים והוא נודע כדמות אקסטאטית פניאומאטית , אך לא סגפנית , שניחנה בקסם כריםמאטי . הוא עירב את עצמו בבעיות חיי היומיום ותיקשר עם הבריות באמצעות שיחות עממיות וסיפורי מעשיות . במובן כלשהו הוא היה מייסדה של התנועה שנקראה לימים בשם 'החסידות . ' אך מעבר לנקודות בסיסיות אלו נטושה מחלוקת קשה בנוגע לרוב פרטי חייו של הבעש " ט . החוקרים חלוקים ביניהם בשאלה , אם חב הבעש " ט את פרסומו לסגולות הרוחניות שהתגלמו באישיותו ושהשרה על אחרים , או לכישוריו בתחומי הריפוי והמאגיה . יש טוענים שהבעש " ט מעולם לא ייחם לעצמו סגולות מאגיות או תיאורגיות , ואף לא התיימר לנצל סגולות כאלה ; ואילו אחרים משערים שבשלב מסוים חדל מן השימוש בהן . היו חוקרים שראו בו בור גם ר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי