מבוא

מבוא מזה מאה וחמישים שנה ומעלה מעסיקות תולדותיו של מי שמוחזק כמייסד החסידות , ר' ישראל בן אליעזר , ה'בעל שם טוב , ' את החוקרים במדעי היהדות - ובדברי ימי הדתות בכללם . תנועת החסידות השפיעה השפעה עצומה , הן בתחום הרוח והן בתחום החברה . החסידות שילבה את האתוס המיסטי בעבודת ה' היומיומית ; היא הפכה את הקבלה למכשיר להעצמת חיי החברה ולא לעידוד ההתבודדות ; היא שמה את הדגש על הצורך לעבוד את האלוהים מתוך שמחה ולא מתוך סגפנות ; והיא עשתה את סיפוק צורכי היחיד ליעד דתי חשוב . קיצורו של דבר : החסידות יצרה אדיקות דתית מסוג חדש ויחיד במינו , אשר שבתה את דמיונם של המוני היהודים במזרח אירופה במאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים . ולא זו בלבד , אלא שלאחר תקופת שפל , המאופיינת במיוחד בחורבן הטראגי של כמעט כל הקהילות החסידיות בשואה , הוכיחה החסידות שעוד כוחה במותניה לפרוח בחברות דמוקראטיות מודרניות . אנו עדים היום לצמיחה רבתי של קבוצות חסידיות בישראל , באמריקה ובאיתפה . אשר להיבט החברתי : החסידים , בדבקותם במנהיגיהם הכריסמאטיים ( ה ' צדיקים ' או ה ' אדמו " רים , (' מצאו עקרון ארגוני שגישר בהצלחה על רבים מן ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי