עמוד מרשימת תושבי מז'יבוז' עם ציון חובות המם שלהם.מספר 93 ברשימה הינו "בעל שם דוקטור‭...‬ליבר [פטור‭."[‬ באדיבות ‭Biblioteka Czartoryskich, Cracow (Gospodarcze 308)‬