פתח דבר

פתח דבר ספר זה ראה אור לראשונה באנגלית בשנת 1996 תחת הכותרת . Hasidism Founder of בין פרסום המהדורה האנגלית להכנת המהדורה העברית הספיקו כמה מבקרים להגיד את דברם , חלקם אקדמאים וחלקם חסידים . אלה שאינם מרוצים מהמחקר הערותיהם מתרכזות בהתייחסות למקורות העבריים המסורתיים ובהערכתי הכללית את הבעש " ט . בעניין הראשון הטענה היא שאני ביקורתי מדי , ובעניין השני , שגימדתי את תדמיתו של הבעש"ט . תגובתי היא , זאת הפעם הראשונה שרוכזה יחד ביקורת מתודולוגית שיטתית של האמרות המובאות בשם הבעש " ט ושל האגדות אודותיו ; עד עתה חוקרים השתמשו במקורות האלה בצורה בלתי קפדנית ודקדקנית מבחינה מתודולוגית , ולפעמים אפילו שרירותית . לעומת הרושם הנוצר על ידי חלק מהכותבים , לא פסלתי את המקורות האלה לגמרי , אלא הצבתי תנאים מוקדמים המתנים את השימוש בהם . במסגרת התנאים האלה אף נשענתי במקומות רבים במחקר הזה על ספר שבחי הבעש " ט . בכלל ניסיתי להכניס סדר בכל מערכת המקורות ולהציב את האמרות והאגדות במקומן הנכון כמקורות לשימוש היסטוריוגרפי . כמו כן השתדלתי לציין מקורות שהוזנחו מסיבות שונות ולנצלם כפי שלא נעשה קודם . אם גם אלה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי