הבעש"ט מחדש החסידות

משה רוסמן מרכז ולמן שזר לתולדות ישראל משה תסמן הבעש"ט מחרש החסידות משה תסמן הבעש"ט מחדש החסידות תרגם מאנגלית דוד לוביש $ מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי