סוף דבר

סוף דבר הסוגיות שנידונו בפרקי הספר משתרעות על פני אלף שנות היסטוריה של העדה השומרונית . ברבות מהסוגיות שדנתי בהן שזורות תולדות השומרונים בתולדות היישוב היהודי והישראלי בארץ ישראל . העדה השומרונית צמחה כחלק מהתהליכים הדמוגרפיים שהתחוללו באזור שומרון והר אפרים , עם נפילתה של ממלכת ישראל - ממלכת הצפון . הדיון בסוגיות בתולדות השומרונים במשולב עם תולדות ישראל העלה מאפיינים אחדים , העוברים כחוט השני לאורך כאלף שנות היסטוריה . . 1 עוינות קשה בין השומרונים לבין האוכלוסייה היהודית . עוינות זו באה לביטוי בסכסוכים רבים בין השומרונים לבין שכניהם היהודים , שבכמה מקרים הפכו להתנגשויות דמים . . 2 במקרים רבים נתפסו השומרונים בעיני השלטונות הזרים כיהודים , ולפיכך סבלו לא פעם מגורל דומה לזה של היהודים בארץ ישראל . . 3 אף שגורלם של השומרונים ושל היהודים היה דומה תחת עולם של הכובשים השונים , הם כמעט שלא שיתפו פעולה - לא במגעים עם השלטונות ולא במאבקים בהם . בתקופה הנידונה בספר זה הייתה ארץ ישראל נתונה רוב הזמן לשלטונן של ממלכות ואימפריות : אשורים , בבלים , פרסים , מוקדונים , בית תלמי ובית סלווקוס , ורומאים...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי