נספח לפרק שלושה־עשר מקורות למרידות השומרונים

נספח לפרק שלושה עשר מקורות למרידות השומרונים התקוממות השומרונים בשנת 484 לסה"נ . 1 יוהנס מאלאלאס , כרונוגרפיה , ספר טו 8 , מהדורת דינדורף , הוצאת בון , ( 1831 ) עמ' ' 383-382 בזמן מלכותו . ( של זנון ) מרדו השומרונים בפלשתינה . הם הכתירו כראש ליסטים ( ליםטארכום ) שומרוני בשם יוסטאםאס ; והוא נכנם לקיסריה וערך ( הראה ) מרוץ מרכבות ( תחרויות קרקס , ( והרג נוצרים רבים . פורפיריוס משל ( אז ) בפלשתינה הראשונה , ובא הרוקם של פלשתינה , אםקלפיאדס , ביחד עם צבאו , וכן ךגס רודף השודדים ( ליםטודיאולןטם , ( איש נכבד של קיסריה ) , שבא ) ביחד עם הארקאדיים . וביוצאם נגדו התנגשו בו ותפסוהו . הם כרתו את ראשו של אותו יוסטאםאם וכאשר נשלח ביחד עם הכתר ( ךיאדמה ) למלך זנון ; והמלך זנון מיד עשה את בית הכנםת שלהם שעל הר גריזים לבית תפילה של מריה הקדושה יולדת האל ( תיאוטוקום ;( הוא גם שיקם את כנסיית פרוקופיום הקדוש . הוא ציווה ששומרוני לא ישרת בצבא וכן החרים את ( רכוש ) עשיריהם , ונהיה שקט . . 2 כרוניקון פסחאלה , מהדורת ניבור , הוצאת בון , ( 1832 ) עמ' 603-604 ובאותו זמן ( שנת , ( 484 במצאם אמתלה מרדו בני עם הש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי