פרק שלושה־עשר מרידות השומרונים

פרק שלושה עשר מרידות השומרונים לאורך התקופה הרומית קיבלו השומרונים את עולו של השלטון הרומי בהכנעה גמורה כמעט . מלבד פעמים אחדות , שהזכרנו לעיל , שבהן הם גילו התנגדות פעילה , שמרו השומרונים על איזון ביחסיהם עם השלטון הרומי . בסוף המאה החמישית ובמאה השישית חל שינוי מפתיע בתגובתם של השומרונים כלפי השלטון הרומי הנוצרי , שינוי שבא לביטוי במרידות חוזרות ונשנות . השומרונים מרדו בשנת 484 לםה " נ , בתקופת שלטונו של הקיסר זנון ; בשנת , 495 בימיו של אנםטאסיום ; בימי הקיסר יוסטיניאנוס הם מרדו פעמיים , בשנים 529 ו ; 556 ובימי יוםטינוס השני - בשנת . 572 השאלה המרכזית בדיוננו היא אפוא : מה גרם לשומרונים למרוד פעמים אחדות בתוך פרק זמן קצר למדי ? בהמשך נדון במקורות ובאירועים הקשורים לכל התקוממות וננסה לעמוד על הגורמים למרידות , היקפן , משתתפיהן , משכן ותוצאותיהן . י במהלך הדיון נתמודד עם המחקרים שנידונו בהם מרידות השומרונים : הן מחקרים המקיפים מגוון של נושאים כלליים הקשורים לשומרונים בעת העתיקה המאוחרת , הן מחקרים המתמקדים במרידות השומרונים כולן , והן באלה שעניינם במרידות בודדות , בסוגיות ספרותיות , ב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי