פרק עשירי השומרונים ומרד בר־כוכבא

פרק עשירי השומרונים ומרד בר כוכבא שאלת השתתפותם או אי השתתפותם של השומרונים במרד בר כוכבא ( המכונה גם המרד השני ) קשורה בשני עניינים מורכבים : הראשון , הרכב הכוחות שלקחו חלק במרד , כלומר : האם לחמו השומרונים ברומאים יחד עם של הלוחמים היהודים , או שהם לחמו בנפרד , או אולי כלל לא היו חלק מהמרד - לא לצד היהודים ולא בנפרד מהם . מהתשובה לשאלות אלו נובע העניין השני , והוא התפשטותו הטריטוריאלית של המרד . אם השתתפו השומרונים במרד השני , בין שלחמו באופן עצמאי ובין שלחמו במורדים היהודים , נובע מכך שהמרד ברומאים פשט גם בתחומי ארץ שומרון . הדיון בשאלות אלו יתמקד במגוון מקורות : יהודיים , שומרוניים ועדויות ארכיאולוגיות . מיד יש לציין , שהמקורות הספרותיים היהודיים והשומרוניים מעוררים קשיים רבים , הנובעים קודם לכל מזמן חיבורם המאוחר - במקרים רבים מאות שנים לאחר המאורעות המתוארים בהם - וכן מאופיים המדרשי האגדי , השולל מהם במקרים לא מעטים את ערכם כעדות היסטורית אמינה ומאפשר להבינם ביותר מדרך אחת , מאחר שיש בהם שימוש במוטיבים ספרותיים הניתנים להבנה בכמה וכמה אופנים . כפי שנראה בהמשך , העיון במקורות אלו ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי