פרק שמיני השומרונים בתקופת השלטון הרומי (63 לפסה"נ-70 לסה"נ)

פרק שמיני השומרונים בתקופת השלטון הרומי 63 ) לפסה"נ70- לסה " נ ) תקופת כיבוש ארץ ישראל בידי הרומאים בשנת 63 לפסה " נ ותקופת שלטונו של הורדוס 4-37 ) לפםה " נ ) לא הותירו רישום בספרות העתיקה שבידינו בכל הנוגע לתולדות השומרונים . הכיבוש הרומי אומנם שחרר את השומרונים משלטון חשמונאי ישיר , אלא שמאז חורבן המקדש על הר גריזים והריסתה של שכם בידי יוחנן הורקנוס בשנת 109 לפסה " נ כמעט שאין עדויות במקורות על השומרונים ועל יחסיהם עם היהודים ועם השלטון הרומי . בין הערים ששוקמו בידי פומפיוס וגביניוס , ותושביהן הוחזרו אליהן , נכללת העיר סאמאריה . הורדוס ביצר את םאמאריה , שינה את שמה לסבאםטי ( על שמו של אוגוסטוס וסבסטום ביוונית ) והקים בה מקדש לכבוד אוגוםטוס . הוא הושיב בעיר חיילים משוחררים מצבאו והעניק להם קרקעות בסמוך לעיר . שכם והעיר השומרונית על הר גריזים אינן נזכרות כלל באירועים אלו . האם יש להבין זאת על רקע חורבנן ואי יכולתן להתאושש מאז שחרבו , או שמא סיבות אחרות עומדות מאחורי ירידת מעמדן של שכם ושל העיר השומרונית על הר גריזים . מגן קשר את מעמדן הנחות של העיר שכם ושל העיר השומרונית על הר גריזים ל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי