פרק חמישי 'גוי נבל הדר בשכם' - שומרונים ויהודים במהלך המלחמות הסוריות (המאה השלישית לפסה "נ)

פרק חמישי ' גוי נבל הדר בשכם' - שומרונים ויהודים במהלך המלחמות הסוריות ( המאה השלישיתלפסה " נ ) במאה השלישית לפםה"נ למדים על השומרונים ויחסיהם עם היהודים משלושת המקורות הבאים : ( 1 ) בן סירא נ , כה-כו : 'בשני גויים קצה נפשי והשלישית איננו עם . יושבי שעיר ופלשת וגוי נבל הדר בשכם . ' י ( 2 ) הםכוליון למגילת תענית לכ " א בכסלו ( שצוטט לעיל , בפרק ג ( 3 ) . ( משפט קצר של יוסף בן מתתיהו בקדמוניות יב : 156 , 'אותו זמן היו השומרונים משופעים בטובה וגורמים צרות ליהודים , מקצצים בארצם ושובים נפשות , מעשים אלו קרו בימי חוניו הכוהן הגדול ' . מקובלת ההנחה , ששלושת המקורות הללו משקפים קשרים בין השומרונים לבין היהודים בימי הכוהן הגדול שמעון השני 'הצדיק' והמלך הסלווקי אנטיוכוס השלישי , המכונה 'הגדול . ' לפי התפיסה הזו , המקורות השני והשלישי מתארים התנכלות של השומרונים ליהודים בימי שמעון 'הצדיק , ' והם הרקע לקללה על השומרונים המובאת אצל בן מירא לאחר דברי השבח שלו לשמעון הצדיק . הקשר שהוצע בין שלושת המקורות אינו נראה לי נכון ועל כן אבדוק בהמשך את המקורות האלו בנפרד על מנת לבודד את הגרעין ההיסטורי הקיים ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי