פרק רביעי הקמת המקדש השומרוני על הר גריזים

פרק רביעי הקמת המקדש השומרוני על הר גריזים תיאוריו של יוסף בן מתתיהו הם עדות יחידאית להקמתו ולחורבנו של המקדש השומרוני על הר גריזים . את ראשיתו ובנייתו קשר יוסף בן מתתיהו לסיוע שהגישו השומרונים בראשותו של סנבלט לאלכסנדר בעת המצור על צור : משקיבל אותו אלכסנדר בסבר פנים יפות התחזק םנבלט במזימותיו , ואז הביא את טענותיו לפני המלך וסיפר ( לו , ( שיש לו חתן מנשה והוא אחיו של ידוע הכוהן הגדול של היהודים ; הואיל ורבים אחרים מבני עמו לימינו , הוא רוצה עתה לבנות בית מקדש במקומות הנתונים לשלטונו . דבר זה הוא לתועלת גם למלך , שכוחם של היהודים ייחצה לשניים , כדי שהעם לא יהיה בדעה אחת ומאוחד ( כולו , ( אם יתמרד פעם , ולא יהיה קשה למלכים , כשם שהיה קשה קודם לשליט האשורים . ומשהסכים אלכסנדרוס הכניס סנבלט את כל מרצו ( בעניין ) ובנה את בית המקדש ומינה את מנשה לכוהן , וחשב שתהיה זו המתנה הגדולה ביותר לצאצאי בתו העתידים להיוולד . לאחר שעברו שבעה חדשים במצור על צור ושני חדשים במצור על עזה מת סנבלט ' . תיאור זה עוין לשומרונים , והמסורת או המקור שיוסף בן מתתיהו שאב מהם נתן לו הזדמנות להשמיץ את השומרונים - כפ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי