פרק שלישי שומרונים, יהודים ואלכסנדר מוקדון

פרק שלישי שומרונים , יהודים ואלכסנדר מוקדון ב'קדמוניות היהודים ' ספר יא מתאר יוסף בן מתתיהו , על רקע מסעו של אלכסנדר במזרח , מאורעות אחדים בארץ ישראל ובסביבתה הקשורים ליחסיו של אלכסנדר עם האוכלוסייה המקומית : היהודים והשומרונים :. . 1 קדמוניות יא : 319-317 , תיאור המצור ששם אלכסנדר על צור , שסירבה להיכנע לו . כדי לפתור קשיים לוגיסטיים , שנבעו מריחוקו של שדה הקרב מארצו , ביקש אלכסנדר את סיוע עמי הסביבה . הוא פנה אל ידוע השלישי , הכוהן הגדול בירושלים , וביקש עזרה צבאית ומזון מתושבי יהודה . הכוהן הגדול סירב לסייע למלך המוקדוני ונימק את סירובו בנאמנותו למלך פרס דריווש השלישי , אשר מבחינה חוקית לפחות עדיין הייתה יהודה כפופה לו . . 2 קדמוניות יא : 339-326 , לאחר שכבש את עזה , התכוון אלכסנדר לעלות לירושלים למסע עונשין נגד העיר שסירבה להגיש לו עזרה . ידוע נבהל , קרא לעם לתפילה , הקריב קורבנות וביקש מאלוהים ש'יגן על העם ויחלצו מן הסכנות המתרגשות לבוא עליו ' ( שם . ( 326 , אלוהים נגלה לידוע בחלום והרגיעו שלא יאונה להם כל רע אם יפתחו את שערי העיר לפני אלכסנדר . ידוע , הכוהנים והמון האזרחים יצאו ל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי