פרק שני שומרונים ויהודים בתקופה הפרסית

פרק שני שומרונים ויהודים בתקופה הפרסית מאז תקופת שיבת ציון דגלה יהדות בבל ברעיון היותה 'זרע הקדש ' וראתה את עצמה אחראית לאלה שעלו לירושלים . עיקר חששם של יהודי בבל בנוגע לשבי ציון מקורו היה בקשרים כלכליים וחברתיים שנקשרו בין השבים לבין האוכלוסייה המקומית , ובייחוד הדאיגה אותם התופעה של נישואי תערובת , שסיכנה את המשך קיומו ושימות של 'זרע הקדש ' ( עזרא ט , י-טו . ( בשנת 458 לפםה"נ , בשנתו השביעית של מלך פרס , ארתחשסתא הראשון לוניגמנום 424-464 ) לפסה " נ , ( עלה עזרא בראש שיירת עולים מבבל לירושלים . עזרא יצא מבבל לירושלים בהסכמתו של המלך ובסיועו ( עזרא ז , ז , יא-כח , ( אולם הוא היה שליחה של יהדות בבל . מטרת שליחותו לירושלים הייתה להסיר את האיום על המשך קיומו של ' זרע הקדש ' ביהודה , איום שמקורו , כאמור , בנישואים עם הנשים הנוכריות . פעילותו התמקדה אפוא בניסיון לבלום את התופעה ולגרום לגירושן של הנשים הנוכריות שהיו נשואות לשבי ציון ( עזרא ט-י . ( שלוש עשרה שנים לאחר מכן , בשנת 445 לפסה " נ , בא לירושלים נחמיה , שמילא את תפקיד שר המשקים בחצרו של המלך ארתחשסתא הראשון . גם הוא נשלח בהסכמת המל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי