משומורון לשכם העדה השומרונית בעת העתיקה

בונוזם ברור מרנז זלמן שזר לתולדות ישראל מנחם מור משומרון לשכם העדה השומרונית בעת העתיקה מנחם מור משומרון לשכם העדה השומרונית בעת העתיקה מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי