מקורות וביבליוגרפיה

מקורות וביבליוגרפיה ארכיונים ציבוריים ארכיון יד טבנקין ( אי"ט ) חטיבה - 15 תיקיבךחור ; יום עיון : "ההגנה וההתנדבות לצבא הבריטי , " פרוטוקול הדיונים , המרכז לתולדות כוח המגן ע"ש גלילי . 1987 , ארכיון תולדות דו"הגנה" ( את"ה ) חטיבת עדויות אישיות ; חטיבה - 2 קטעי עיתונים על ה"רכש ; " חטיבה - 8 סקירות על הצבא הבריטי ; חטיבה — 14 פעילות מוסדות אזרחיים באירופה אחרי המלחמה ; חטיבה — 33 קטעי עיתונים על התקופה והמעשים ; חטיבה - 73 תיקי מטכ"ל ה"הגנה ; " חטיבה - 80 תיקי גולומב , גלילי , אביגור , סנה , בךחור , ארזי ( חומר שאסף אדיר כהן ;( חטיבה — 86 תרבות ופרסומים ; חטיבה - 87 העתקים מתיקי הסוכנות היהודית בארכיון הציוני המרכזי בירושלים ; תיקים שונים .  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור