נספח ד' ביטויים, קיצורים וראשי תיבות

נספח ד ' ביטויים קיצורים וראשי תיבות אי"ט - ארכיון יד טבנקין את"ה - ארכיון תולדות ה"הגנה" הועה"ק - הוועד הפועל של ההסתדרות הנה"ס — הנהלת הסוכנות -,מ"א - המפקדה הארצית של ה"הגנה" נ"מ - נגד מטוסים סת"ה - ספר תולדות ה"הגנה" רמ"א - ראש המפקדה הארצית ה"חפרים" A . M . P . C . - Auxiliary Military Poineers Corps חיל הנשים A . T . S - Auxiliary Territorial Service חטיבה מוגברת Bde ; B . G . - Brigade ( Group ) גדוד Bn - Battalion פלוגות חיל הרגלים "באפס" Buffs - East Kent Buffs Regiment הבולשת הפלילית C . I . D . - Criminal Investigation Department פלוגה Coy - Company רב סמל פלוגתי ( רס"פ ) CS . M . - Company Sergeant Major עקורים ( פליטי השואה באירופה ) D . P . - Displaced Persons ביטחון שדה RS . S . - Field Security Services מפקדת המזרח התיכון ( קהיר ) G . H . Q . - General Headquarters ( Cairo ) תובלה כללית G . T . - General Transport הסוכנות היהודית J . A . - Jewish Agency משטרת היישובים העבריים ( מי ' ע ) J . S . P - Jewish Settlements Police רב סמל טכני / מכני M . S . M . - Mechanic Serg...  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור