נספח א' סיפורו של הארי פרדקינס

נספח א' סיפורו של הארי פרדקינס ' * מתוך פרדקינס . פרדקינס מתאר את הברחתו של יהודה ארזי לאיטליה ביוני . 1945 על חלק מהעמודים מופיע צילום של מטוס וולינגטון . תודתי לאלי אייל ( פיינגרש ) על שמסר לי דפים אלה .  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור