כיצד הותאם המבנה הארגוני של ה"הגנה" והמוסדות בארץ לפעילות בתוך הצבא?

כיצד הותאם המבנה הארגוני של ה " הגנה " והמוסדות בארץ לפעילות בתוך הצבא ? משפרצה מלחמת העולם השנייה התעורר בקרב ההנהגה ביישוב היהודי הוויכוח בין שתי גישות מנוגדות . מצד אחד אלה שחשבו שעל רקע חולשתה של בריטניה במזרח התיכון והמשך מדיניות "הספר הלבן" עולה הסכנה של בגידה בריטית ביישוב והפקדתו לשם רכישת תמיכתם של ערביי ארץ ישראל ; ומצד שני מי שסברו שגורלה של ארץ ישראל ייקבע במלחמה בנאצים . המלחמה שפרצה , חשבו , היא גם מלחמת העם היהודי , וזו תהיה ההזדמנות שממנה ייבנה הצבא היהודי העצמאי . על רקע זה נוצרו מאבקים גם על מגמות הגיוס . בגישה הראשונה תמכו אנשי "השומר הצעיר" וקבוצת טבנקין בקיבוץ המאוחד ובמפא"י . אלה ראו בחידוש המרד הערבי אפשרות ריאלית שצריך להיערך לקראתה . מן הצד השני עמדו בן גוריון , שרתוק , גולומב ואחרים . הם החזיקו אמנם בדעה שהתפקיד המרכזי של המדיניות הציונית הוא מלחמה ב"ספר הלבן , " אולם המלחמה שפרצה באירופה היא מלחמה בעם היהודי שהחלה עוד בשנת . 1933 אלה כמו אלה גרסו שיש להשקיע את מרב המאמץ בבניין הכוח העצמאי , אולם הראשונים חשבו על צבא עצמאי במחתרת והאחרונים האמינו שהצבא יקום בס...  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור