פרק י פיקוד ה"הגנה" על חברי הארגון בצבא הבריטי, 1946-1939

פרק י פיקוד ה " הגנה " טל חברי הארגון , 1946-1939 ה"התנדבות" לא הייתה תנועה שסחפה עמה את רובו של היישוב . רק מיעוט מקרב היישוב נענה להצטרף אליה , גם אם מיעוט גדול . בספטמבר , 1939 מיד עם פרוץ המלחמה , ערכה הסוכנות היהודית מפקד ביישוב , שהתפקדו בו 135 אלף איש ואישה כשירים לגיוס . אליהו גולומב , שהיה מנהיגה הבלתי מוכתר של ה"הגנה , " כבר הבין את העתיד לקרות במלחמה על הארץ . הוא ביקש לראות את מחצית הכשירים בגיוס לצבא הבריטי על ענפיו ואת המחצית השנייה בגיוס ללא מדים - ל"הגנה" ושלוחותיה . בפועל היה שיעור ההתנדבות לשני הגופים רק כמחצית מכך . רק חמישה עשר עד עשרים אחוז מתוך כלל הגברים והנשים ביישוב היהודי נענו לקריאה והתגייסו לכוחות הביטחון - מרביתם לצבא הבריטי ולמשטרת היישובים העבריים , וחלקם לפלמ"ח , למוסד לעלייה ב' ולהגנת היישוב בארץ במסגרות שונות . בארץ התנהלה תעמולה למען הגיוס וגם הוטלו מכסות מחייבות . התחושה הייתה שרבים אכן נענו והתגייסו - אך המספרים מראים אחרת . תנועת ההתנדבות לצבא וליחידות ביטחון אחרות ביישוב הקיפה כשישים עד שבעים אלף איש ואישה . מעל שלושים אלף מתוכם שירתו בחיל הנוטרים...  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור