פרק ט הפעילות בהולנד, בבלגיה ובצרפת בשנים 1946-1945

פרק ט הפעילות בהולנד בבלגיה ובצרפת בשנים 1946-1945 בפעולות הצלת שארית הפליטה ... אי לכך העביר את הבריגדה לארצות השפלה . אבל הוא טעה בחשבונו ' . המרכז [ לגולה ] באירופה' עוד הרחיב את שדה פעולתו ופעל בצרפת ובמחנות שבאזורים הבריטי והאמריקאי בגרמניה ] . הוא ] אף שלח משלחות לצ'כיה , לפולין ולברלין . כל הבריגדה כולה וכל פרט שבה היו מכוונים , לפחות נפשית , להצלת שארית הפליטה . " אחת השאלות הראשונות שעלו על הפרק לאחר ההתארגנות הראשונית בארצות השפלה , הייתה ארגון סבב החופשות . היו שני סוגי חופשות : חופשת מולדת , שזכאים לה חיילים המשרתים יותר משישה חודשים מעבר לים ; וחופשות קצרות בנות מספר ימים בסביבה הקרובה . הבריטים חששו מהאפשרות שחיילים ארצישראלים מן הבריגדה יגיעו לחופשה בלונדון בעת שבארץ התחיל להתחמם המאבק בין היישוב היהודי לבין שלטון המנדט הבריטי . לכן התירו כמעט ללא הגבלה את התנועה לחיילים ברחבי צרפת . למן אוקטובר 1945 החלו קבוצות חיילים לצאת גם לחופשה בארץ . משאיות של הבריגדה ויחידת התובלה , 178 שהייתה מסופחת אליה , נעו באופן חופשי מבלגיה והולנד לחופים הדרומיים של צרפת . מרסי וטולון היו ה...  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור