מדליה ותעודה שהעניק יהודה ארזי לחברי הקבוצה שעבדו איתו