השוואה בין הכינויים המופיעים בספר "וילה פז'נה" לשמותיהם האמיתיים של האנשים (באדיבות אליעזר ביגר)