מפתח מורס שפותח על־ידי רענן רובינשטיין עבור אניות מעפילים