רענן רובינשטיין,ששירת בפלוגה 544 ובנה את מכשירי הקשר