"הבריחה"

" הבריחה " עשרות אלפי היהודים שמצאו את עצמם אחרי המלחמה חסרי בית וחסרי מולדת לחזור אליה , פנו לארצות הים התיכון כדי לחפש את הדרך לארץ ישראל . שמה של החטיבה היהודית הלוחמת שחנתה בטארביזיו הגיע לאוזניהם והם חיפשו קשר אליה . השם "הכריחה" ניתן לזרימת הפליטים היהודים - שארית הפליטה - שנקבצו לאחר מלחמת העולם השנייה ממזרח אירופה . 555 ראשיתה ביוזמת חניכי תנועות הנוער הציוניות מפולין ומליטא , שהתארגנו בלובלין שבפולין עוד בינואר , 1945 במהלך המלחמה . לאחר שחרור ארצותיהם מעול הכיבוש הנאצי יצאו רבים מהם מהיערות ומהמחנות ונעו ברגל , ברכבות ובכלי רכב מזדמנים , לכיוון רומניה , הונגריה וצ'כוסלובקיה , ומשם לאוסטריה - שם נאספו על ידי כלי רבב של הבריגדה . רבים אחרים חולצו ממחנות העקורים ששוכנו בהם על ידי בעלות הברית לפי לאומים שונים , במטרה להחזירם לארצות מוצאם . משלחות של חיילי הבריגדה יצאו מטארביזיו לסיור במחנות הריכוז וההשמדה ובמחנות העקורים באוסטריה ובגרמניה . הם ביקשו לגלות את פליטי השואה ששרדו . במחנות שרוכזו בהם יהודים עם פליטים רוסים ופולנים , נמשכו הרדיפות האנטישמיות והאפליה המכוונת .  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור