פרשה לה־ספציה (La-Spezia)

פרשה לה ספציה ( La-Spezia ) האירועים סביב יציאתן מאיטליה של האניות "אליהו גולומב" ו"דב הוז" נודעו לימים בשם "פרשת לה ספציה . " הפלגתן הגלויה והמתוקשרת של האניות באמצע מאי , 1946 ועליהן מעל אלף מעפילים , הייתה קו פרשת מים בפעילות חברי ה"הגנה" עם יהודה ארזי באיטליה . הבריטים ידעו פרטים חלקיים על פעילות המוסד לעלייה ב , ' ועל אף שחיפשו ללא הרף את מוקדי הפעילות , את נמלי היציאה ואת שיירות הפליטים שנעו ברחבי איטליה - לא הצליחו להיאחז במידע בעל משמעות . 544 גם גילוי שלוש ספינות המעפילים הקטנות בסתיו 1945 בדרום איטליה אירע לאחר שחלקן השלימו סבב שני של הנחתת מעפילים בחופי הארץ . מסוף אוגוסט 1945 ועד סוף מרס 1946 יצאו מאיטליה שמונה ספינות ועליהן קרוב לאלפיים מעפילים . מחצית המעפילים הצליחו לנחות בחופי הארץ ולהיעלם בקרב מי שחיכו להם על החוף , ומחציתם נתפסו בלב ים והובלו לחיפה ולמעצר בעתלית . כבר מסוף 1945 התארגנו הבריטים בצורה מסודרת יותר והחדירה לארץ נעשתה קשה מבעבר , ולמעשה בלתי אפשרית . למרות שאניות מעפילים יצאו גם מארצות אירופה האחרות , נשארה איטליה בשנים 1946-1945 ארץ המוצא העיקרית להעפלה ....  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור