תצלום מרשם מקורי של פתק הכנה להימול נאצי מבוקש שהונן בקיץ 1945 (כפי שנרשם על־ידי מרדכי גידוון־גיכרמן) תרגום הפרטים הרשומים בצד שמאל: א.קיסטר ?44 /? שטורמפירר / לפטננט של המשטרה / דירה של שני חדרים / (גר) לבד / עור דירה לצידה / בקומת הקרקע - חנות ודירה / גישה לרכב תחת גג / מחנה עקורים - תחת משמר בקרבה / מעט תעבורה / גינה / מן החנות יציאה לרחוב פרייהר פון שטיין