תרשים לאיתור נאצי מבוקש והגישה למעונו,קיץ 1945 (הוכן על־ידי מרדכי גיחון־גיכרמן)