יהודה ארזי ועלייה ב' מאיטליה

יהודה ב' מאיטליה לאחר שהמלחמה נגמרה עדיין נשארו חיילים רבים באיטליה . בתחילת יוני 1945 הגיע כאמור יהודה ארזי , והתחיל לרכז את פעולות ה"רכש" ועלייה ב . ' ארזי קיבל מדים וזהות של סרג'נט מאיר דודסון , והחל בלימוד סביבת הפעילות ובהכרת האנשים . 416 הוא הגיע למערכת שהתחילה כבר לפעול ואף הייתה בעלת מנהיגות פנימית משל עצמה , אך חסרה את המנהיגות כלפי חוץ וכלפי המוסדות באירופה ובארץ ישראל . עם בואו של ארזי והשלמת התארגנותו נקבעה חלוקת עבודה בין פעילי ה"הגנה" כדלקמן : יחידות ההובלה וההנדסה הצבאיות , בהכוונה ובאחריות של "המרכז לגולה" - יקלטו ויחפשו פליטים יהודים באיטליה , ידאגו לחוות הכשרה עבורם , למזון וטיפול רפואי , וכן לחינוך ציוני ולהכשרתם לעלייה לארץ הן בתנאים של עלייה לגאלית והן בתנאים של עלייה בלתי לגאלית . על היחידות הצבאיות הוטל גם להקים תחנות מעבר וקליטה לשיירות הפליטים הבאות מהצפון , עד לחופי ההפלגה . קבוצות נבחרות מתוך היחידות תעסוקנה באיסוף נשק ובהכנתו לאחסון ממושך . חיילי הבריגדה בטארביזיו ( ולאחר מכן בארצות השפלה ) יפעלו לאיתור יהודים באוסטריה ובגרמניה וכן יצרו קשר עם יהודים במזרח ...  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור