המרכז לפליטים - איטליה, 1944

המרכז לפליטים - איטליה 1944 בינואר 1944 הוחלט בפגישת נציגי היחידות העבריות באיטליה להקים בבארי את "הוועדה לענייני פליטים ( שכונתה לעתים "המרכז לפליטים" וגם "ארגון מפקדי היחידות העבריות . ( " לוועדה הזו חברו נציגים מכל היחידות העבריות שהיו באותה העת בדרום איטליה , כדי ליצור גוף מרכזי שיטפל בפליטים ויהיה אחראי להכשרתם לקראת המסע לארץ ישראל . המרכז לפליטים בבארי , בהנהלת צבי ליימן ( לם ) מפלוגת התובלה , 468 טיפל במציאת חוות להכשרה חקלאית , בהקמת מוסדות לימוד לנוער ובחינוך לעבודה ולחיים בארץ ישראל . חוות ההכשרה הראשונות היו "ראשונים" לנוער ו"דרור" למבוגרים , שהוקמו בפברואר או מרס 1945 ליד בארי , בטיפולה ובאחריותה של פלוגה . 468 ייסודו של "המרכז לפליטים" היה עוד בבנגאזי , בתחילת , 1943 כאשר החיילים העבריים פגשו לראשונה בקהילה יהודית שנזקקה לטיפול ולתמיכה כלכלית ורוחנית . כבר אז סוכם על הפרדה מוחלטת של הפעילות החינוכית ארגונית מהפעילות שעסקה בהעברת פליטים ורכש נשק . העיקרון הזה נשמר גם בפעילות באיטליה , כאשר המרכז  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור