הברחת יהודים ממצרים ומלוב לארץ־ישראל

הברחת יהודים ממצרים ומלוב לארץ ישראל בכל אותן שנים שבהן ישבו חיילים יהודים ארצישראלים במצרים , הועברו בהיחבא פליטים יהודים לארץ ישראל . שיטת ההברחה העיקרית הייתה להלבישם כחיילים היוצאים לחופשה ולציירם בתעודות מתאימות . מספר קטן של פליטים עולים לא הורגשו בקרב עשרות ולעתים מאות חיילים שיצאו ברכבת לחופשה לארץ ישראל . גם כאשר נתפסו כמה "מסיגי גבול" כאלה , לא נתפסו האחראים והתקרית סווגה כ"אירוע מקומי 318 . " לתעודות חייל חדשות וריקות ( פנקסי התשלומים ( Pay book - דאגו חיילות הא . ט . ס . ששירתו במשרדי השלישות של הצבא הבריטי במצרים . צפירה עגךקטינסקי , למשל , שירתה בשלישות של בסיס האימונים הגדול בדיר סוויד ליד עזה . היא סיפרה בעדותה על בקשה שהגיעה אליה ממפקדת ה"הגנה" לספק תעודות חייל ככל שיכלה להשיג . את התעודות העבירה לרחל אדיב , ששירתה דרך קבע במשרד הוועד למען החייל בבסיס , או לרודי שהיה בא והולך . במקרים אחרים נדרשה חתימתה של קטינסקי , שהייתה בדרגת רס"פ , על כרטיסי עבודה של אמבולנסים שנהגו בהם חיילות הא . ט . ס . נציג ה"הגנה" ביקש שתחתום ותאשר את הנסיעה , ואז ניצלו את הרכב להעברת פליטים א...  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור