פרק א מהלך המלחמה במזרח התיכון בשנים 1943-1939, וגיוס יהודי ארץ־ישראל

פרק א מהלך המלחמה במזרח התיכון בשנים 1943-1939 יהודי ארץ ישראל מלחמת העולם השנייה נפתחה באחד בספטמבר 1939 בפלישה הגרמנית לפולין , והסתיימה באירופה עם כניעתה הכללית של גרמניה ב 8 במאי . 1945 עוד בראשית המלחמה עלה בסוכנות היהודית הרעיון לבנות צבא יהודי , שיילחם לצד בעלות הברית במלחמתן בגרמניה הנאצית . לשם כך אף נערך מפקד ראשוני . שלטונות הצבא הבריטיים התנגדו אמנם לגיוס יהודים במסגרות מאורגנות , אולם כעבור מספר שבועות פתחו לשכת גיוס צבאית ופרסמו מודעות בעיתונים לגיוס יחידים , נתינים ארצישראלים . באמצע אוקטובר 1939 החל גיוס של בעלי מקצוע , יהודים וערבים , כבודדים , ליחידות אנגליות : לתותחנים , לחיל הים , ליחידות השירותים וההובלה , ( R . A . S . C . ) לחיל האספקה והחימוש , ( R . A . O . C . ) לשירות הרפואי ( R . A . M . C . ) וליחידות ההנדסה . ( R . E . ) בשלב השני התחיל גם גיוס ליחידות המעורבות של החפרים . הסוכנות גילתה אמנם עניין בגיוס ואף כיוונה אותו לצרכיה , אולם המאבק ב"ספר הלבן" החליש במידה רבה את הנכונות והרצון של היהודים בארץ להתגייס . בקיץ 1940 הגיעה המלחמה למזרח התיכון ולצפון מזר...  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור