מחתרת במדים

חנוך פטישי ה"הגנה" והחלילים הארץ לשראללם נצבא הבריטי 1946-1939 , חנוך פטישי מחתרת במדים ה"הגנה" והחיילים האר ^ ישראלים בצבא הבריטי , 1946-1939 חנוך פסישי מחתרת במדים ה"הגנה" והחיילים הארץ ישראלים בצבא הבריטי 1946-1939 משרד הביטחון — ההוצאה לאור העמותה לחקר כוח המגן ע"ש ישראל גלילי מוסד הרצל — אוניברסיטת חיפה  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור