ארגון "משמר־העם"

"משמר העם" " משמר העם / ' הוא המשמר האזרחי . אורגן באסיפות-הםברה שכינס הלפרין . תחילה התנדבו ארבעה עשר איש שהקדישו לשירות " משמר העם" את שעות הפגאי שלהם . אחר כך הם הוכנסו למסגרת האזרחים מקבלי המשכורות , ומספרם הוגדל לשלושים וחמישה איש , אשר חולקו לשלוש כיתות . מעתה פעלו בכל שעות היממה בשלוש משמרות ( אמנם עד שהושג המספר הזה פעלו האנשים רק ביום , אבל זו היתה תקופה קצרה . ( תפקידיהם היו מרובים . תפקידי חוץ היו : שמירה בפני הסתננות ערבים לרובע ( היו מקרים כאלה בשבועות הראשונים . ( הם עצרו אגשים חשודים שהופיעו בגבולות הרובע או מכוניות שהופיעו בכביש העובר ליד החבורה . לפעמים בדקו זהותן של מכוניות הצבא . הם שוטטו ברחובות קבועים על גבול הרובע ומילאו את תפקידיהם בנאמנות . היו אנשים שםיירו זוגות זוגות ברחובות הפנימיים של הרובע ומילאו תפקידי פנים . הם פיקחו על נקיון הרחובות , על הסדר , וגם על המחירים מחשש של הפקעת שערים . אנשי "משמר העם" היו ברובם הגדול כורדים עבדקנים חבושים כובעי ברט שהורים עם סמלי "משמר העם" שנתקבלו מהעיר החדשה וענודים סרטים לשרווליהם . הבריטים התיחםו אליהם בדרך ארץ , ראו בה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור