I תרגול מסכם

I תרגול מסכם בספר זה עסקנו בכמה חוקים מקראיים , המשקפים בעיקר היבטים חברתיים של החוק המקראי . מלבד היבטים אלה , החוק המקראי מרבה לעסוק בתחומים אחרים , כמו חוקי הקורבנות והחגים או דיני נזיקין . לסיכום הנושא מובאות כאן שאלות המקיפות את הערכים המרכזיים העולים מהחוקים שלמדנו . מומלץ להשיב על השאלות האלה בסוף הלמידה , כתרגול מסכם לקראת בחינת הבגרות . תשובות לשאלות תמצאו בסוף התשובון שבנספח ההכנה לבגרות . לנוחותכם מצורפת טבלה המציינת מה הם החוקים שנלמדו והיכן הם מצויים במקרא . " . 1 התביעה להימנע מלהזיק לזולת ולהיזהר שלא להרע עם החלש , היא עיקר בהוראת המוסר המקראית [ ... ] עמי הסביבה מגלים את הרגשת מוסרם ביצירות שבשולי תרבותם : במשלים מעטים הפזורים בספרות החוכמה , במבואות לאוספי חוקים , בחוקים מסוימים , בווידויים היוצאים מגדר השגרה וכדומה [ ... ] ואילו המקרא מגמה ברורה בו להעמיד את התביעה המוסרית במרכזן של הדת ושל התרבות הלאומית " . ( יעקב שלום ליכט , הערך "מוסר , " אנציקלופדיה מקראית , כרך ד , עמ י ( 730 א . במה שונה הגישה למוסר במקרא מהגישה לתחום זה בתרבויות האזור , לדעת ליכט ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית